0963127960

NY64-D //Y Card giao diện Dante audio cho bàn trộn dòng TF

21,258,600

– External sampling frequency 44.1kHz or 48kHz: + 4.1667%, 0.1%, -0.1%, -4.0% (± 200ppm)
– W size 100mm (3-7/8 “)
– H 39mm (1-4 / 8 “)
– D 133mm (5-2 / 8 “)
– Net weight 0.2kg (0.4lbs)

Zalo