0963127960

Micro cần dài Televic D-Mic 50 SL

Giá : Liên hệ

  • Micro cần dài 500 mm
  • Các micro cổ ngỗng có thể tháo rời được được trang bị với một kết nối khóa vít để dễ dàng kết nối đến các đại biểu khác nhau và đơn vị thông dịch viên.

Zalo