0963127960

CS-MIC-TABLE-J Microphone đa hướng để bàn

17,424,000

Micro dùng cho thiết bị hội nghị truyền hình Cisco table Microphone with jack plug

Zalo